برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: https://drshakibaie.com

ساخت گوگل اسکولار، ریسرچ گیت

از سال ۱۳۹۸ تا حال حاضر طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت

از سال ۱۳۹۸ تا حال حاضر مدیر، مشاوره و توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

و…