برخی خدمات انجام شده:

اخذ تیک آبی یوتیوب، اسپاتیفای و ساخت نالج گوگل

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر مدیر، مشاوره و توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر مسئول پخش و کپی رایت آثار موسیقایی در پلتفرم های بین المللی

و…