برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: https://safaviyeh.com/

ساخت لوکیشن گوگل و ویز

از سال ۱۴۰۱ تا حال حاضر طراحی، توسعه و پشتیبانی وب سایت رسمی و فروشگاه اینترنتی