برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: https://molayem.art/

ساخت گوگل لوکیشن گوکل و ویز

از سال ۱۴۰۱ تا حال حاضر طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت