برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: http://n-mallaki.art/

ساخت و مدیریت iMDB، ساخت، تایید و مدیریت کانال رسمی یوتیوب

از سال ۱۴۰۱ تا حال حاضر طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت