برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: http://n-mallaki.art/

ساخت و مدیریت iMDB، ساخت، تایید و مدیریت کانال رسمی یوتیوب

از سال ۱۴۰۱ تا حال حاضر طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت

از سال ۱۴۰۱ تا حال حاضر مدیر، مشاوره و توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی