برخی خدمات انجام شده:

از سال ۱۳۹۶ تا حال حاضر توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت

از سال ۱۳۹۶ تا حال حاضر مشاوره و توسعه فضای مجازی

از سال ۱۳۹۶ تا حال حاضر مسئول پخش و کپی رایت آثار موسیقایی در پلتفرم های بین المللی

اخذ تیک آبی اسپاتفیای، اینستاگرام، یوتیوب

و…