برخی خدمات انجام شده:

از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵ طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت

از سال ۱۳۹۹ تا حال حاضر مشاوره و توسعه فضای مجازی

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر مسئول پخش و کپی رایت آثار موسیقایی در پلتفرم های بین المللی

اخذ تیک آبی اسپاتفیای، فیس بوک، ساوندکلاود 

و…