برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: samirahamzeei.com  (دامنه اصلی در سال ۲۰۲۳ منقضی شده است)

توجه: به جهت حفظ اثر، نسخه پشتیبان در آدرس https://dl24.top/samirahamzeei بارگزاری شده است.

ساخت لوکیشن گوگل، ویز و سیستم رزرو آنلاین

راه اندازی کانال یویتوب و سیستم کسب درآمد ارزی یوتیوب

از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت

از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ مشاوره در حوزه فضای مجازی و تبلیغات مرتبط