برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: https://villasufia.io

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر مشاوره فضای مجازی

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر ساخت گالری آثار در متاورس و مینت آثار (ان اف تی)

و…