برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: https://studiopop.ir

ساخت لوکیشن گوگل، ویز و مقاله ویکی پدیا

از سال ۱۳۹۳ تا حال حاضر طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت

از سال ۱۳۹۳ تا حال حاضر مشاوره در حوزه فضای مجازی و تبلیغات مرتبط