برخی خدمات انجام شده:

طراحی و توسعه وب سایت

اخذ تیک آبی یوتیوب، اسپاتیفای و ساخت نالج گوگل

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر مسئول پخش و کپی رایت آثار موسیقایی در پلتفرم های بین المللی

و…