برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: https://magnolia.bz/

ساخت گوگل لوکیشن گوکل و ویز

راه اندازی کانال یویتوب و سیستم کسب درآمد ارزی یوتیوب

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر مشاوره در حوزه فضای مجازی و تبلیغات مرتبط